میتوانید چینش دستگاه ها را با کلیک و دراگ عوض کنید

آدرس سایت را جهت انجام تست وارد کنید.

انجام تست!

چگونه کار میکند؟

  1. آدرس سایت مربوطه را در کارد بالا تایپ کنید.
  2. روی دکمه "انجام تست" کلیک کنید.
  3. نتیجه کار را مشاهده کنید

Viewports

دسکتاپ
1600x992px scaled down to scale(0.3181)
لپتاپ
1280x802px scaled down to scale(0.277)
تبلت
768x1024px scaled down to scale(0.219)
موبایل
320x480px scaled down to scale(0.219)